Waarom heeft een excelblad zoveel cellen, en niet méér of minder?

Guy, 46 jaar
21 mei 2010

Ik vraag me af waarom een excelblad zoveel cellen heeft, en waarom net zóveel en niet méér of minder?
Ik heb ooit eens gelezen dat de cd bijvoorbeeld een speelduur heeft die bepaald werd door de (vroegere?) baas van Sony die de 5e (of 9e) symfonie van Beethoven in één keer wou kunnen horen zonder onderbreking.
Dus wat is de reden dat Excel net dat bepaald aantal cellen heeft?

Antwoord

Alles hangt eigenlijk af van de programmeur. In Microsoft office 2003, zijn er 16,777,216, namelijk 256 (28) kolommen en 65,536 (216) rijen dus zijn er 256 x 65536 = 16,777,216 cellen. In Microsoft Office 2007 zijn er 16,384 (214) kolommen en 1,048,576(220) rijen dus  16,384 x 1,048,576 = 17,179,869,184 cellen. / In een computer wordt alles binair voorgesteld  (1 of 0,aan of uit, ja of nee, spanning of geen spanning, stroom of geen stroom, enz. …) en hierbij gebruikt men dikwijls een veelvoud van 8 bits (= één byte) om iets voor te stellen met 8 bits heb je 28  = 256 verschillende  combinaties van eentjes en nulletjes. Dus indien de programmeur (het team) die Excel heeft geschreven beslist om een byte te gebruiken om het aantal kolommen weer te geven, dan heb je 256 kolommen.

Dus bij Excel 2003 heeft de programmeur 1 byte gebruikt voor de voorstelling van het aantal kolommen en 2 bytes voor de voorstelling van het aantal rijen. Bij Excel 2007 is het iets complexer daar heeft de programmeur vermoedelijk twee bytes gebruikt voor de kolommen waar hij maar 14 bits van de 16 gebruikt en 3 bytes voor de rijen waar er maar 20 van de 24 bits worden gebruikt.

Meer info vind je op de officiële blog van het microsoft Excel team : http://blogs.msdn.com/b/excel/archive/2005/09/26/474258.aspx

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw