Kan de tijd stilgezet worden ?

Jorim, 17 jaar
15 januari 2010

Op dit forum wordt gesteld dat de tijd kan vertraagd (uitgestrekt) worden door middel van een gravitatieveld.
Theoretisch gezien zou het dan mogelijk zijn om met behulp van een groot genoeg gravitatieveld de tijd te "stoppen".

Indien mijn redenering klopt,wat zouden dan de gevolgen zijn van zo een tijdstop ten opzichte van de natuurwetten?

Alvast bedankt.

Antwoord


De uitdrukking dat DE tijd vertraagd wordt, is een beetje verwarrend.  Wat gebeurt, is dat waarnemers die een ander gravitatieveld voelen, elkanders tijd ook anders meten.  Van iemand die in een zwart gat valt, wordt het laatste signaal voor een buitenstaander oneindig uitgerekt, maar degene die erin valt, voelt de tijd helemaal niet stilstaan.  Vraag mij niet wat hij wel voelt, echter!

Het gelijkt een beetje op het verschil in perceptie van tijd bij twee waarnemers die ten opzichte van elkaar bewegen.  U kent wel het gedachtenexperiment met de reiziger die bij zijn terugkomst op Aarde vaststelt dat ze hier ouder geworden zijn dan hij.  Maar gedurende die kortere tijd die hij ervaren heeft, heeft hij dan ook minder geleefd.  In dit geval kan het effect niet zo worden dat de tijd van de ene oneindig veel langer is dan die van de andere, want dan moet die andere aan de lichtsnelheid hebben bewogen, en dat kan nu net niet.

Maar in een zwart gat kan je wel vallen, zodat je uit de tijdshorizon van een ander verdwijnt.  Maar de tijd van de ene en de andere is dan niet stilgevallen, het gaat hem over de mogelijkheid elkaars tijd nog te meten.  Het effect heeft het dus over de relativiteit van tijdsmetingen, en dus meteen over de moeilijkheid om een concept als DE absolute tijd te hanteren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2023
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw